BRATISLAVA - Slovenské Centrum Dizajnu

Remeslá v slovenskom dizajne

Exkurzia do Slovenského centra dizajnu v Bratislave bude zameraná na význam remesiel v slovenskom di- zajne. Pri prehliadke Slovenského múzea dizajnu (SMD) sa budú prezentovat‘ vybrané diela z archívu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939), ako aj slovenský dizajn z obdobia socializmu a zo súčasnosti. Všetko so zameraním na remeslá.

Heritage & Education

K prehliadke sa pripo- jí návšteva ateliéru Simony Janišovej, jednej z najlepších keramičiek mladšej generácie. Prehliadku budú viest‘ kurátori múzea v nemeckom, resp. anglickom jazyku.

OTVORENÉ PO DŇA PENIAZE

Vyžaduje sa cestovný pas

Otváracie hodiny: 13:00 h – 18:00 h

Prehliadky: 11:00 h – 15:00 h (trvanie 4 hodiny) / kurátori SMD: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Simona Janišová

Miesto stretnutia: vstup do SMD

https://tdd.appwebit.com/denkmal/1443

Informationen

Historische Handwerkskunst

Bildung

Adresse
Hurbanove kasárne Kollárovo nám. 10
81107 Bratislava
Anfahrsbeschreibung
Vyžaduje sa cestovný pas
Öffnungszeiten
13:00 h - 18:00 h
Webseite
www.scd.sk
Führungen
11:00 h – 15:00 h (trvanie 4 hodiny) / kurátori SMD: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Simona Janišová
Dauer der Führung
(trvanie 4 hodiny)
Hinweise zu den Führungen
kurátori SMD: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Simona Janišová
Treffpunkt
Miesto stretnutia: vstup do SMD

 Parkplätze